СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Гимназиален етап

Гимназиален етап, учебна 2022-2023 г.

БЕЛ

Йовка Великова

Красимира Иванова

 

Руски език

Таня Радева

 

Английски език

Марияна Станчева

Милен Бакалов

 

Математика

Илка Василева

Елена Дросева

Диляна Николова

 

Информатика и информационни технологии

Галина Златинова

Мария Василева

Диляна Николова

 

История и цивилизация, свят и личност,
психология и логика, философия, етика и право

Полина Димитрова

Николай Стефанов

 

Физика и астрономия

Жана Георгиева

 

Биология и здравно образование

Димитричка Бошнакова

 

Химия и опазване на околната среда

Мария Стефанова

 

География и икономика

Нели Колева

 

Физическо възпитание и спорт

Иван Иванов

Лора Илиева

 

Музика

Елена Лазарова

 

Изобразително изкуство

Нели Делчева