СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Гимназиален етап

Гимназиален етап, учебна 2023/2024 година

VIIIa – П. Димитрова

VIIIб – Й. Великова

IXа – Кр. Иванова

IXб – М. Петров

Xа – М. Станчева

Xб – Н. Колева

XIа – М. Василева

XIб – Г. Златинова

XIIа – М. Стефанова

XIIб – И. Иванов

 

БЕЛ

Йовка Великова               

Красимира Иванова

Пламен Йовчев

Таня Радева

 

Математика

Илка Василева

Елена Дросева

Галина Маринова

 

Английски език

Марияна Станчева

Милен Бакалов

Ина Димитрова

 

 Руски език

Таня Радева

 

Информатика и информационни технологии

Галина Златинова

Мария Василева

Даниела Калчева

 

История и цивилизация

Николай Стефанов

Полина Димитрова

Биология и здравно образование

Димитричка Бошнакова

Нели Колева

 

География и икономика

Нели Колева

Христина Сотирова

 

Гражданско образование

Николай Стефанов

Философия

Николай Стефанов

Полина Димитрова

 

Физика и астрономия

Мирослав Петров

 

 Химия и опазване на околната среда

Мария Стефанова

 

Физическо възпитание и спорт

Лора Илиева

Иван Иванов

 

Музика

Елена Лазарова