СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Начален етап

Начален етап за учебната 2023/2024 година

Iа – Ем. Тодорова

Iб – М. Йорданова

IIа – Кр. Ангелова

IIб – С. Демирева

IIв – Т. Добрева

IIIа – С. Хюсеинова

IIIб – Ст. Пенчева

IIIв  – Д. Георгиева

IVа  – В. Парашкевова

IVб – Т. Стоева

IVв – А. Димова

 

ГЦОУД

Iа – М. Радева

Iб – В. Великова

IIа – Ем. Муталиб

IIб – Й. Радославова

IIв – Д. Кирилова

IIIа – М. Стоянова

IIIб – М. Николова

IIIв – Н. Великова

IVа,б,в – Д. Желева

 

Човекът и природата

Радка Йорданова

Атанас Атанасов

 

Английски език

Биляна Иванова

Ина Димитрова

 

Компютърно моделиране

Димитричка Кирилова

 

Музика

Елен Лазарова

 

Изобразително изкуство

Нели Делчева

 

Физическо възпитание и спорт

Атанас Атанасов

Станимир Атанасов