СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Прогимназиален етап

Прогимназиален етап, учебна 2022-2023 г.

БЕЛ

Дияна Янева

Бонка Христова

Пламен Йовчев

Десислава Михайлова

 

Английски език

Милен Бакалов

Ина Димитрова

 

Математика

Мария Христова

Миглена Карчева

Даниела Калчева

 

Информатика и информационни технологии

Диляна Николова

Галина Златинова

Мария Василева

 

История и цивилизация

Николай Стефанов

Христина Сотирова

 

Физика и астрономия

Жана Георгиева

 

Биология и здравно образование

Димитричка Бошнакова

Нели Колева

 

Химия и опазване на околната среда

Дойка Христофорова

 

Човекът и природата

Дойка Христофорова

 

География и икономика

Христина Сотирова

 

Физическо възпитание и спорт

Лора Илиева

Атанас Атанасов

 

Музика

Елена Лазарова

 

Изобразително изкуство

Нели Делчева

 

Технологии и предприемачество

Тинка Стойчева

 

ГЦОУД

Va, Vб, Vв -  Йорданка Петрова