СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Ръководство

Ръководство:

  • Мария Христова – директор
  • Дияна Янева – помощник-директор
  • Радка Йорданова – помощник-директор
  • Траян Томов – помощник-директор 

Педагогически съветник:

  • Виктория Александрова