СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Тържествено изпращане на абитуриентите от Випуск 2024-та!