СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

ДЗИ сесия август - септември

На вниманието на зрелостниците, които ще полагат зрелостни изпити през сесия август - септември 2024 г. !

Съгласно График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ 2023/2024 г.,
срокът за подаване на заявление за явяване е от 
26.06.2024 година до 11.07.2024 година!