СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

График за провеждане на защита на дипломен проект в теоретична и практична част по професия "Помощник-възпитател".