СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Кариерно консултиране на ученици от 7 клас