СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Обучение в електронна среда

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ОРЕС
 
І – ІV КЛАС
8:00 – 8:20
8:45 – 9:05
9:30 – 9:50
10:15 – 10:35
11:00 – 11:20
11:45 – 12:05
12:30 – 12:50
 
V – ХІІ КЛАС
8:00 – 8:30
8:45 – 9:15
9:30 – 10:00
10:15 – 10:45
11:00 – 11:30
11:45 – 12:15
12:30 – 13:00