СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ