СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

"С очите си видях бедата" - Варна 2023