СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление се проведе на 9 май в СУ "Васил Левски".

Учителите и ръководството смениха местата си с учениците, а целта е възпитаниците ни да погледнат от друг ъгъл на живота в училище, да почувстват колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците и колко важно е взимането на ръководни решения.

Всички участници – ученици, учители и служители се отнесоха отговорно и денят премина успешно.

ГАЛЕРИЯ