СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Списък на учениците, приети в първи клас