СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

ВЪПРОСНИК ЗА "ТОРМОЗА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ" 

 ВЪПРОСНИК ЗА "ТОРМОЗА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ"  на Пламен Калчев


           Уважаеми ученици, след като прочетете всеки въпрос, оградете верния според вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори.
От значение е само личното мнение. Изследването е анонимно и не е необходимо да пишете имената си. 
 
Благодарим ви за участието!