СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Заповед прием I и V клас 2024/2025 г. и становище на ОС