СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Прием 1 клас

Прием на ученици в първи клас

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 

Уважаеми родители,

Заповядайте на родителска среща на 27.06.2023 г. от 18:00 часа в сградата на СУ "Васил Левски".