СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Междуучилищна дейност по проект "Прокрепа за успех"

За да живеят децата ни щастливо, те трябва да имат добро образование и нашата подкрепа за това е особено важна. Основният ни стремеж е за развитие потенциала и възможностите на всеки ученик за успешно завършване на средно образование и за бъдеща професионална и личностна реализация. Проектът включва дейности за допълване, развитие и надграждане на знанията и уменията на всеки ученик.Всички деца имат право на образование! Нека децата ни да успеят в училище, за да успеят след това и в живота!

Междуучилищното събитие ще бъде повод, децата да покажат какво са постигнали през годината. Ще се срещнат със свои връстници от други училища на територията на Общината и от съседната на Долни чифлик община Бяла.

Заедно с нас ще бъдат родители, учители, община, защото знаем, че образованите хора се адаптират по-лесно и по-бързо към модерния начин на живот.

Ние избираме  образованието!

На 28.06.2022 година  от 10:00 ч, в „Детски кът на открито“, в  Д.чифлик, нашите деца ще покажат, че знаят и могат.