СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Равен достъп до училищно образование