СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Обществен съвет

Списък на членовете на ОС

Към СУ „Васил Левски“

2022- 2025 година

 

  1. ЗЛАТКА МАНОЛОВА - председател
  2. БОНКА ХРИСТОВА
  3. ДОБРИНКА ТОДОРОВА
  4. ВАЛЕНТИНА АНДОНОВА
  5. МИРОСЛАВА ЙОРДАНОВА – КАТЕЛИЕВА
  6. ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА
  7. ДИЯНА ЯНЕВА
  8. СТАНКА ТОДОРОВА – заместник кмет на „Хуманитарните науки“ – представител на община Долни чифлик като финансиращ орган

Прикачени документи

Обществен съвет