СУ "Васил Левски"

град Долни чифлик

В СУ "Васил Левски" град Долни чифлик се обучават ученици от 1 до 12 клас. 

Училището има дългогодишна история и разполага с:

- много добре поддържана сграда с множество класни стаи и специализирани кабинети по всички учебни предмети, оборудвани със съвременни дидактически и мултимедийни средства; 

- спортна база с физкултурен салон, фитнес зала, площадки за волейбол, баскетбол и футбол,

- ученически стол;

- медицински кабинет.

Учебният процес се извършва на една смяна. Учениците се обучават от екип от квалифицирани учители с дългогодишен опит.

Нашето училище предлага обучение на учениците от гимназиален етап в различни профили: икономическо развитие, природо-математически, хуманитарен.

 

НОВИНИ