СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

COVID-19

Насоки и указания на МОН за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Образование в условията на COVID19: Информация за родителите

(Видео) COVID-19: Обръщение на ученик от Варна

(Видео) Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

(Видео) Какво представлява коронавирусът и какво трябва да направим?

Какаво представлява епидемията с КОРОНАВИРУС?

Какаво представлява COVID-19?

Как да предпазим себе си и околните?

Как да намалим риска от коронавирусна инфекция?

Как спазването на дистанция и хигиена на ръцете помагат да се опазим от респираторни вируси?