СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Превенция наркотици

Превенция наркотици

Виктория Александрова, педагогически съветник в СУ "Васил Левски", и Любомира Вангелова, психолог в Общностен център за предоставяне на социални услуги по проект „Бъдеще за децата в община Долни чифлик”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, запознават ученици от прогимназиален и гимназиален етап с опасността и последствията от приема на наркотични вещества с цел превенция и с Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случай на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.