СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Заповядайте на родителска среща на 27.06.2023 г. от 18:00 часа в сградата на СУ "Васил Левски".

 

Списъци на учениците от Ia и Iб клас, учебна 2023/2024 г.