СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Важно!

Във връзка със Заповед на МОН, обучението на учениците в периода 07.02 - 18.02.2022 година ще се извършва по следния график:

- от 07.02. - 11.02.2022 година /вкл./ - ОРЕС - 9, 10 и 11 клас

- от 14.02. - 18.02.2022 година /вкл./ - ОРЕС - 5 и 6 клас

Учениците от 1 - 4 клас и 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено с тестване всеки понеделник!!!

Учебни часове:

- със седмичното разписание за ІІ срок;

- продължителността на часовете да бъде съобразена с обучението в ротация.