СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Списък

 

НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА СДРУЖЕНИЕ

„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГРАД ДОЛНИ ЧИФЛИК“:

 

  1. Емилия Стоянова Тодорова – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ

  1. Златко Димов Дичев
  2. Надежда Атанасова Христова
  3. Виктория Александрова Александрова
  4. Соня Стоянова Томова
  5. Женя Желязкова Стефанова
  6. Боряна Георгиева Стаменова